La inserció socio laboral

“El món del treball exigeix uns ritmes, una flexibilitat, una disciplina i una implicació que no es poden assajar eficaçment en entorns simulats”

Empresa