< Totes les noticies
10/01/2020

Els Impactes ambientals de E.I. BROT

Període 2019

S’ha portat a terme l’avaluació dels impactes ambientals significatius en data 9/01/2020.

Aspectes ambientals significatius (producció normal):

- Emissió de gasos de combustió de vehicles en els desplaçaments.
- Ús de recursos combustible en el desplaçament dels vehicles.
- Emissió de sorolls o vibracions en el desplaçament de vehicles.
- Ús de combustible per la maquinaria de desbrossat.
- Emissió de gasos de combustió de maquinària en funcionament.
- Emissió de soroll i vibracions per la maquinària de desbrossat en funcionament.
- Producció de residus: Restes de poda.
- Ús de recursos; Piles (Nou); provocat per l'increment de les tasques de manteniment de sistemes de reg.


Aspectes ambientals significatius: Condicions anormals (situacions d’emergència):

- Vessament de combustible; Contaminació d’aigües.
- Pèrdua de líquids contaminants.
- Incendi en terreny forestal.
- Accident de cotxe.

Es definiran objectius per tal de minimitzar els impactes ambientals que afecten a l’entitat. Relacionats amb la optimització, correcte gestió dels recursos i residus que gènere a l'activitat.