BROT és una empresa de jardineria, creada des de la Fundació OSCOBE, per facilitar la formació i inserció laboral de joves i adults amb mancances formatives  en algun ofici.

La nostra filosofia es fonamenta en desenvolupar un treball pràctic, flexible, amb mètode i constància.

Contractar els serveis d’BROT, suposa impulsar un projecte social que arriba a persones concretes, amb noms i  cognoms. Suposa donar-los un present laboral. Així, en l’últim any, BROT ha contractat i format a 48 prsones, dels quals 23 amb contracte d'inserció, i va  aconseguir 11 insercions en el mercat laboral.

BROT és una eina molt bona per a  facilitar, mitjançant la inserció laboral, la integració real de persones en la vida social.

La dinàmica, la flexibilitat, la disciplina, el mètode i, sobretot, la implicació en la tasca concreta, s’aprenen a partir de equips dirigits per professionals jardineres qualificats.


Productes i Serveis


Jardineria d'espais


- Creació i serveis de manteniment de parcs i jardins 

- Manteniment, poda i neteja d'espais verds

- Manteniment i recuperació d'espais protegits

- Jardineria de comunitats

- Viverisme, horta i fruita ecològica.

 

Boscos

- Acondicionament de franges de proteció forestals.

- Desbrossament de camins.

- Replantacions i neteges forestals. 


Oferim serveis de jardineria per privats i empreses.

Apliquem criteris ecològics i de sostenibilitat.

 
En contractar els serveis de BROT Jardineria, es col·labora amb els projectes socials de la Fundació OSCOBE.


AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que l'organització

E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, S.L.U

Disposa d'un sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 i disposa d'un sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015.

   

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat
Certificat del Sistema de Gestió Ambiental